DAR WTOREK 2021

29 listopada 2021 r

Kup jeden, daj jeden
Kup jeden, daj jeden

W okresie świątecznym rozpoczęliśmy kampanię „Kup jeden, podaruj jeden”, mającą na celu przekazanie potrzebującego dziecka kasku Thousand Jr. za każdy zakupiony kask. Dzięki Twojemu wsparciu pomogłeś przekazać kaski 650 dzieciom za pośrednictwem naszych partnerów zajmujących się sprawiedliwością mobilnością.


Kupuj i dawaj


Poniżej możesz poznać organizacje non-profit, które pomogły nam w dystrybucji kasków wśród potrzebujących dzieci w całej Kalifornii.Projekt roweru w rejonie zatoki

Projekt roweru Bay Area

Projekt roweru Bay Area ma misję budowania społeczności dzięki mocy rowerów. Dostarczają rowery i sprzęt potrzebującym dzieciom, organizują warsztaty edukacyjne dla rodzin oraz tworzą bezpieczne i przyjemne społeczności rowerowe. 

Centra rodzinne El Nido

Centra rodzinne El Nido

Z siedzibą w Los Angeles, El Nidomisją jest umożliwienie rodzinom z obszarów o niskich dochodach przerwania kręgu ubóstwa, molestowania, przemocy i niepowodzeń w nauce. Ich usługi i programy zapewniają edukację, rozwój oraz usługi zdrowotne i terapeutyczne dla małych dzieci, nastolatków i całych rodzin.

Rozwijaj bazę rowerową

Rozwijaj bazę rowerową

Rozwijaj bazę rowerową promuje edukację, dostęp i możliwości, które zwiększają różnorodność i włączenie w ruchu rowerowym. Tworzą nowe możliwości budowania społeczności włączającej i rozwoju kariery w branży rowerowej, a także wzmacniają istniejące programy mające na celu usunięcie barier wejścia na rynek rowerowy dla społeczności zmarginalizowanych.

Jeźdźcy ze wschodniej strony

Jeźdźcy ze wschodniej strony

Jeźdźcy ze wschodniej strony to organizacja społeczna skupiająca się na wzmacnianiu pozycji i inspirowaniu mieszkańców Watts – i ich nowej lokalizacji w Compton – za pomocą rowerów. Od serwowania bezpłatnych posiłków członkom społeczności (bez zadawania pytań) po oferowanie zajęć z bezpieczeństwa na rowerze dla dzieci z sąsiedztwa, Jeźdźcy ze wschodniej strony koncentruje się na rozwoju swoich społeczności.

Zdrowe, aktywne ulice

Zdrowe, aktywne ulice

Zdrowe, aktywne ulice ma misję edukowania, organizowania i zapewniania zasobów społecznościom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, aby osiągnąć równość mobilności i sprawiedliwość środowiskową. Z siedzibą w Long Beach, Zdrowe, aktywne ulice ma dwojakie podejście: 1) wykorzystuje edukację, aby usunąć bariery w korzystaniu z roweru, które w przeszłości wpływały na społeczności kolorowe o niskich dochodach, oraz 2) wykorzystuje wsparcie, aby umożliwić mieszkańcom wprowadzenie zmian, których chcą.

CicLAvia

CICLAVIA

CicLAvia organizuje wydarzenia uliczne bez samochodu, aby połączyć przestrzeń publiczną, aktywny transport i dobry stan zdrowia, aby zmienić relacje ludzi ze społecznościami i między sobą. Od ponad 10 lat otwierają ulice i pomagają ludziom poznawać swoje dzielnice w nowy sposób, organizując wydarzenia w całym hrabstwie Los Angeles.

Kupuj i dawaj

Pozostać w kontakcie