Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego

03 listopada 2020 r

Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego
Różnorodność, równość i włączenie społeczne

Ogłaszaliśmy to na początku tego roku Tysiące zobowiązań oraz postęp w kierunku zwiększania różnorodności naszej firmy, teraz i w przyszłości.  

Wiemy, że nie możemy położyć kresu systemowemu rasizmowi w jeden dzień, a to dopiero pierwszy krok na długiej drodze. Jesteśmy zaangażowani w wykonywanie tej pracy i podejmowanie tej podróży dzień po dniu, dzieląc się z wami wszystkimi naszymi ciągłymi postępami. 

Oto podjęte przez nas zobowiązania i kilka aktualnych informacji na temat tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.


DOPASOWANIE DONATÓW 

Zobowiązaliśmy się do przekazania 100% darowizn naszego zespołu organizacjom zajmującym się sprawiedliwością rasową. W ramach naszej inicjatywy łączenia datków przekazaliśmy darowizny 9898,00 zł organizacjom takim jak Inicjatywa Równości Sprawiedliwości i Fundusz Obrony Prawnej NAACP.

Idąc dalej, Thousand rozwija naszą Tysiąc daje program darowizn. Co roku przekazujemy 4949,00 zł każdemu z naszych pracowników na rzecz wybranej przez niego organizacji. W przeszłości darowizny te skupiały się na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach naszej współpracy z organizacją 1% for the Planet. Odtąd będziemy otwierać listę organizacji na rzecz Tysiąca Darów, która oprócz działań związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie obejmować organizacje non-profit skupione na różnorodności i kapitale własnym.

Szkolenia dotyczące różnorodności, równości i włączania (dei).

Zorganizowaliśmy 6-tygodniowy klub książki poświęcony książce Opieczętowany przez Ibrama X. Kendiego, a Thousand udostępnia książkę każdemu członkowi zespołu, który o to poprosi. 

Zainwestowaliśmy także w ciągłe szkolenia i edukację DEI dla całego naszego zespołu. Zapisaliśmy się na kurs online Brit Barron, Zrozumienie rasizmu 101, z obowiązkowym udziałem wszystkich członków zespołu.  

W dalszym ciągu uczestniczymy w sesjach wszystkich zespołów, aby zbadać historię rasizmu; omówienie wniosków wyciągniętych na temat rasizmu systemowego; oraz stworzyć taktyczne plany działania, aby włączyć walkę z rasizmem do naszego życia osobistego i zawodowego.

Audyt firmy

Kontynuujemy ocenę, w jaki sposób Thousand powinien włączyć DEI do naszej struktury korporacyjnej, przeprowadzając audyt DEI naszej działalności, który pomoże nam zrozumieć, gdzie musimy się ulepszyć i co możemy zrobić.
Idąc dalej, w dalszym ciągu oceniamy, w jaki sposób możemy wdrożyć zasady zwiększające różnorodność w strukturze naszej firmy.

POLITYKA FIRMY

Zaktualizowaliśmy naszą politykę rekrutacyjną, aby zastrzec, że nie przystąpimy do ostatecznego procesu selekcji, dopóki nie będziemy mieć co najmniej jednego kandydata z zróżnicowanego pochodzenia jako jednego z naszych 3 najlepszych finalistów.


Od tego roku uczyniliśmy także 19 czerwca oficjalnym płatnym świętem dla Thousand, aby dać naszemu zespołowi czas i przestrzeń na refleksję i dowiedzenie się więcej o przeszłości Ameryki oraz o tym, jak aktywniej przeciwdziałać rasizmowi posuwać się do przodu.

Idąc dalej, w dalszym ciągu oceniamy, w jaki sposób możemy wdrożyć zasady zwiększające różnorodność w strukturze naszej firmy.

AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ

Zobowiązaliśmy się do ponownej oceny naszej witryny internetowej, aby dokładniej odzwierciedlała nasze wartości i zapewniała więcej informacji na temat postępów w DEI. Ten wpis na blogu to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Na początku 2021 r. wypatrujcie naszej strony przedstawiającej nasze wartości, nasze zaangażowanie w ich realizację oraz naszą ciągłą pracę nad ich osiągnięciem.

Dziękujemy, że dołączyłeś do nas w naszej podróży i jesteś odpowiedzialny za pozytywne zmiany. 


Pozostać w kontakcie